הפקת אופנה 
מס' הדגם:
הפקת אופנה - הצילומים נערכו עבור מגזין אופנה

לגליון ראש השנה